Oferta i Cennik


Zajęcia realizowane w „Krainie Zmysłów”Sali Doświadczania Świata w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży:

 • terapia polisensoryczna (Snoezelen)
 • terapia psychologiczna (zaburzenia emocjonalne)
 • trening umiejętności społecznych
 • trening relaksacyjny
 • trening funkcji poznawczych
 • terapia ręki

  Istnieje także możliwość uczestnictwa w formie swobodnych zajęć polisensorycznych, jako atrakcyjnej i kreatywnej formy spędzenia czasu – bez ograniczeń wiekowych 🙂

Oferowane zajęcia prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.


CENNIK:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
1 zajęcia – 120zł

ZAJĘCIA GRUPOWE
1 zajęcia – 80zł

PAKIETY ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
5 zajęć – 550zł
10 zajęć – 1000zł

Pakiety opłacane są z góry podczas pierwszego spotkania.

Zajęcia pakietowe można przeznaczyć na różne formy zajęć dostępne w ofercie Sali.

SESJA POLISENSORYCZNA GRUPOWA – JEDNORAZOWA Z OPIEKUNEM (np. osoby z ośrodków, przedszkoli, szkół, punktów przedszkolnych, ŚDS) – wymagana rezerwacja telefoniczna
2 osoby – 180zł
3 osoby – 250zł
4 osoby – 320zł
Opiekun gratis

SESJA POLISENSORYCZNA DLA RODZEŃSTWA – JEDNORAZOWA – wymagana rezerwacja telefoniczna
2 dzieci – 160zł
3 dzieci – 230zł
4 dzieci – 300zł


Czas trwania zajęć
Zajęcia Snoezelen – 30-45min. (czas trwania uzależniony od wieku, posiadanych trudności/deficytów)
Pozostałe zajęcia – 45min.

O naborach do zajęć grupowych będziemy informować na bieżąco na stronie www oraz fb.


Dla jakich grup wiekowych przeznaczone są zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata?

W Sali doświadczania Świata nie ma ograniczeń wiekowych, jednak pomieszczenie stworzone w Bydgoszczy zostało zaprojektowane w głównej mierze dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy maluchy już od 1 miesiąca życia!

Dla jakich zaburzeń/trudności, z którymi zmagają się dzieci/młodzież przeznaczone są zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata?

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są organizowane zarówno dla osób z trudnościami/zaburzeniami jak i dla osób prawidłowo funkcjonujących, dbających o prawidłową stymulację rozwojową, lub po prostu chcących zaznać pogłębionego relaksu i odseparowania od natłoku nadmiernej ilości bodźców płynących z otoczenia. Oczywiście przebieg i zakres oddziaływania jest różnorodny dla obu grup i zorientowany na odmienne cele.

Wśród trudności z jakimi spotykają się dzieci uczęszczające na zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata możemy wyróżnić m.in.

 • opóźnienie rozwojowe/neurorozwojowe
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • niepełnosprawność intelektualna
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • afazja, agnozja
 • ADHD, ADD, ODD
 • autyzm, zespół Aspergera
 • mutyzm wybiórczy
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • depresja
 • niskie poczucie własnej wartości
 • stan obniżonej świadomości, stan wegetatywny, zespół zamknięcia