SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA „KRAINA ZMYSŁÓW” – BYDGOSZCZ


Pierwsza Certyfikowana SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – „KRAINA ZMYSŁÓW” w Bydgoszczy oficjalnie otwarta!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż udało się stworzyć na mapie Bydgoszczy innowacyjne, wyjątkowe miejsce terapeutyczne – polisensoryczne, zaprojektowane z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Jest to miejsce magiczne, ponieważ dzieją się tu rzeczy niezwykłe…

Sala Doświadczania Świata w Bydgoszczy jest niczym cudowna kraina polisensoryczna. Pomieszczenie dostarcza w sposób delikatny i kontrolowany różnorodnych bodźców, przy użyciu efektów świetlnych, wizualnych, dźwiękowych, kinestetycznych, muzycznych i zapachowych. Tutaj nic nie dzieje się przypadkowo, każdy najmniejszy element sali ma swój sens terapeutyczny, a dla odbiorcy tworzy niezwykle atrakcyjną i przyjemną ucztę dla zmysłów.

„Kraina Zmysłów” jest to pierwsza Certyfikowana Sala Doświadczania Świata w Bydgoszczy i jednocześnie pierwsza, która uzyskała certyfikację w województwie kujawsko-pomorskim. To niebywałe wyróżnienie, ale przede wszystkim gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług. Sala została zaprojektowana w konsultacji z międzynarodowymi specjalistami metody Snoezelen w taki sposób, by była miejscem w pełni profesjonalnym, z zapewnieniem najwyższych standardów terapeutycznych dla naszych podopiecznych.

Na czym polega metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)?

Głównym założeniem Snoezelen jest swobodne „doświadczanie” świata przez podopiecznego, poprzez odpowiednie dozowanie bodźców polisensorycznych. Bodźce te z jednej strony wpływają na delikatną aktywację układu nerwowego i doznań sensorycznych, z drugiej strony gwarantują uzyskanie pogłębionego relaksu. W Sali Doświadczania Świata podstawą jest cudowną atmosfera, poczucie bezpieczeństwa oraz niezwykłość relacji z terapeutą.

Sala Doświadczania Świata jest profesjonalnym wsparciem w procesie nabywania umiejętności „poznawania” i „doświadczania” świata krok po kroku, na drodze specjalistycznej terapii – w magicznym miejscu, w niezwykłej atmosferze, w wyjątkowej relacji z terapeutą.


„W Snoezelen nic nie musisz, wszystko możesz…”

O nas


W Sali Doświadczania Świata w Bydgoszczy pracują wykwalifikowani specjaliści, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. To wyjątkowy zespół doświadczonych terapeutów – pasjonatów, oddanych całym sercem swoim małym i dużym pacjentom.


KINGA DZIEWIĄTKOWSKA-KOZŁOWSKA

kontakt: 728 573 513

Założyciel i właściciel pierwszej w województwie certyfikowanej Sali Doświadczania Świata, Międzynarodowy Specjalista Snoezelen (International Snoezelen Specialist ISNA-MSE), certyfikowany terapeuta Snoezelen (4 stopnie certyfikacji).

Absolwentka studiów magisterskich oraz podyplomowych:
Psychologia (specjalność kliniczna, UKW Bydgoszcz, studia magisterskie
Pedagogika (specjalność edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną, UKW Bydgoszcz, studia magisterskie);
Psychologia kliniczna (studia podyplomowe, Warszawa);
Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży (studia podyplomowe, Lublin)
Psychotraumatologia (studia podyplomowe, Warszawa).

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen, certyfikowany terapeuta Snoezelen, doświadczony psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog, socjoterapeuta, profilaktyk społeczny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, absolwentka Ogniska Muzycznego 1. stopnia w klasie fortepianu.

Jest w gronie czterech terapeutów w Polsce posiadających certyfikację Międzynarodowego Specjalisty Snoezelen, dającą rozszerzone kwalifikacje International Snoezelen Association – Multisensory Enviroment do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen oraz prowadzenia certyfikowanych szkoleń terapeutów.

Uzyskane certyfikacje w zakresie metody Snoezelen:

Certyfikacja INTERNATIONAL SNOEZELEN SPECIALIST (Międzynarodowy Specjalista Snoezelen) – tytuł przyznany bezpośrednio z ramienia twórcy metody Snoezelen, Ada Verheula, jak również Prezydenta ISNA-MSE, Mauritsa Eijgendaal, oraz osób przeprowadzających sesję egzaminacyjną oraz oceniających pracę dyplomową: Svenję Fuhrmann oraz Nicole Ling (Holandia, Dania, Niemcy 2024)

Certyfikacje otrzymane w Polsce:

1. stopnia (Polskie Centrum Snoezelen – szkolenie w Krakowie, 2020 – certyfikat nr 0379/P/2006/2020;
2. stopnia (Polskie Centrum Snoezelen – szkolenie w Bolesławcu, 2022 – certyfikat nr 0008/R/1103/2022 ).

Certyfikacje otrzymane za granicą:
3. stopnia (Dein Raum – szkolenie w Niemczech, Grunwald 2023);
4. stopnia (Dein Raum/Mondo Snoezelen – szkolenie we Włoszech, Padwa 2023);

Członek ISNA-MSE International oraz ISNA-MSE Polska, ponadto członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Współpracuje czynnie ze specjalistami Snoezelen z Włoch oraz zespołem specjalistów z USA.

Nagrodzona sześciokrotnie statuetką Orły Medycyny – wybór pacjentów (2018-2023).

Aktualnie doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – tworzy dysertację doktorską na temat Sali Doświadczania Świata i jej wpływu na sferę emocjonalną oraz poznawczą dzieci i młodzieży.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen), terapię psychologiczną, trening umiejętności społecznych, trening relaksacyjny, trening funkcji poznawczych.


MARTYNA SZWAJCA

kontakt: 698 235 985

Absolwentka studiów studiów magisterskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Pedagogika specjalna (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Pedagogika specjalna (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Obecnie w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy:
– Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sesorycznej

Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen International Snoezelen Association – Multisensory Enviroment Polska (certyfikat nr 0533/P/2205/2021).

Posiada kwalifikacje do wykorzystywania ADOS-2 w praktyce klinicznej.

Certyfikowany terapeuta Snoezelen, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener TUS. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym także z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen).


JUSTYNA KUCHMISTRZNITKA

Absolwentka studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w zakresie dwóch kierunków i dodatkowej specjalności:
Pedagogika specjalna (specjalność oligofrenopedagogika z terapią autyzmu)
Pedagogika (specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)
– Integracja sensoryczna.
Absolwentka Szkoły Ortoptystek w ramach Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Obecnie słuchaczka Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Doświadczony praktyk metody Snoezelen, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, trener pierwszego stopnia sensoplastyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uczestniczka licznych kursów/szkoleń/warsztatów z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży.

Wybrane szkolenia realizowane w latach 2020-2024:
Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia
Seksuologia rozwojowa dzieci i młodzieży
Trening Umiejętności Społecznych
Sensomotoryczna Terapia Widzenia
C-eye i eyefeel w neurorehabilitacji i komunikacji
Jak pomóc dziecku wysokowrażliwemu odnaleźć się w przestrzeni przedszkola lub szkoły?
Zaburzenia układu przedsionkowego i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
Przezczaszkowa stymulacja prądem tDCS
Szkolenie I stopnia biofeedback
Funkcje wzrokowe, ruchy oczu – diagnoza i terapia
Ocena widzenia małych dzieci do 3. roku życia
Optodysleksja – co to jest?
Dziecko autystyczne w szkole
Szkolenie I stopnia AAC – komunikacja wspomagająca alternatywna
Urządzenia wykorzystujące ruch oczu w terapii, diagnozie i komunikacji dziecka (C-eye)
Wczesna diagnoza zaburzen rozwoju językowego, programowanie rozwoju języka
Sensoplastyka – trener 1. stopnia
Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psyhoedukacyjny PEP-R
Metoda Krakowska terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen) oraz terapię ręki.


ANNA KORZYCKA

Absolwentka studiów licencjackich Collegium Medicum oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy:
– Integracja Sensoryczna terapia i diagnoza SI
Terapia Zajęciowa

Doświadczony praktyk metody Snoezelen, choreoterapeuta, trener sensoplastyki, instruktor tańca towarzyskiego, V-ce Mistrzyni Świata oraz Mistrzyni Polski w tańcach standardowych, Mistrzyni Polski Północnej i Okręgu, wielokrotna finalistka i medalistka turniejów tańca. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie polisensoryki, muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii, terapii ręki.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen) oraz zajęcia wspomagające z elementami muzykoterapii/choreoterapii.


Sala Doświadczania Świata w Bydgoszczy „Kraina Zmysłów” jest pierwszą salą, która uzyskała certyfikację w województwie kujawsko-pomorskim. To niebywałe wyróżnienie, ale przede wszystkim gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług. Sala została zaprojektowana w konsultacji z międzynarodowymi specjalistami metody Snoezelen ISNA-MSE w taki sposób, by była miejscem w pełni profesjonalnym, z zapewnieniem najwyższych standardów terapeutycznych dla naszych podopiecznych.

Oferta i Cennik


Zajęcia realizowane w „Krainie Zmysłów”Sali Doświadczania Świata w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży:

 • terapia polisensoryczna (Snoezelen)
 • trening umiejętności społecznych
 • trening relaksacyjny

  Istnieje możliwość uczestnictwa w formie swobodnych zajęć polisensorycznych, jako atrakcyjnej i kreatywnej formy spędzenia czasu – bez ograniczeń wiekowych 🙂

Oferowane zajęcia prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.


CENNIK 2023:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1 zajęcia – 140zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)
1 zajęcia – 180zł (p. Kinga)

ZAJĘCIA GRUPOWE
1 zajęcia – 100zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)
1 zajęcia – 150zł (p. Kinga)

PAKIETY ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
5 zajęć – 650zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)
10 zajęć – 1200zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)

10 zajęć – 1600zł (p. Kinga)

Pakiety opłacane są z góry podczas pierwszego spotkania.

Zajęcia pakietowe można przeznaczyć na różne formy zajęć dostępne w ofercie Sali.

SESJA POLISENSORYCZNA GRUPOWA – JEDNORAZOWA Z OPIEKUNEM (np. osoby z ośrodków, przedszkoli, szkół, punktów przedszkolnych, ŚDS) – wymagana rejestracja telefoniczna
2 osoby – 200zł
3 osoby – 220zł
4 osoby – 250zł
Opiekun gratis

SESJA POLISENSORYCZNA DLA RODZEŃSTWA – JEDNORAZOWA – wymagana rejestracja telefoniczna
2 dzieci – 160zł (p. Ania, p. Martyna, p. Justyna)
2 dzieci – 200zł (p. Kinga)
3 dzieci – 200zł (p. Ania, p. Martyna, p. Justyna)
3 dzieci – 240zł (p. Kinga)


Czas trwania zajęć
Zajęcia Snoezelen – 30-45min. (czas trwania uzależniony od wieku, posiadanych trudności/deficytów)
Pozostałe zajęcia – 45min.

O naborach do zajęć grupowych będziemy informować na bieżąco na stronie www oraz fb.


Dla jakich grup wiekowych przeznaczone są zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata?

W Sali doświadczania Świata nie ma ograniczeń wiekowych, jednak pomieszczenie stworzone w Bydgoszczy zostało zaprojektowane w głównej mierze dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy maluchy już od 1 miesiąca życia!

Dla jakich zaburzeń/trudności, z którymi zmagają się dzieci/młodzież przeznaczone są zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata?

Wśród trudności z jakimi spotykają się dzieci uczęszczające na zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata możemy wyróżnić m.in.

 • opóźnienie rozwojowe/neurorozwojowe
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • niepełnosprawność intelektualna
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • afazja, agnozja
 • autyzm, zespół Aspergera
 • mutyzm wybiórczy
 • stan obniżonej świadomości, stan wegetatywny, zespół zamknięcia

Kontakt


„KRAINA ZMYSŁÓW” SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA – SNOEZELEN BYDGOSZCZ

ul. Powstańców Wielkopolskich 66 (wejście od boku budynku, 1. piętro, sala nr 1)


KONTAKT TELEFONICZNY:
728-573-513 – Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska
726-406-149 – Justyna Kuchmistrz

KONTAKT MAILOWY:
kontakt@polisensoryka.bydgoszcz.pl
kinga@psycholog-pedagog.pl