O nas


W Sali Doświadczania Świata w Bydgoszczy pracują wykwalifikowani specjaliści, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. To wyjątkowy zespół doświadczonych terapeutów – pasjonatów, oddanych całym sercem swoim małym i dużym pacjentom.


KINGA DZIEWIĄTKOWSKA-KOZŁOWSKA

kontakt: 728 573 513

Założyciel i właściciel pierwszej w województwie certyfikowanej Sali Doświadczania Świata, certyfikowany terapeuta Snoezelen 1. i 2. stopnia.

Absolwentka studiów magisterskich oraz podyplomowych:
Psychologia (specjalność kliniczna, UKW Bydgoszcz, studia magisterskie
Pedagogika(specjalność edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną, UKW Bydgoszcz, studia magisterskie);
Psychologia kliniczna (studia podyplomowe, CH Warszawa);
Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży (studia podyplomowe, WSNS Lublin)
Psychotraumatologia (studia podyplomowe, CH Warszawa).

Certyfikowany terapeuta Snoezelen, doświadczony psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog, socjoterapeuta, profilaktyk społeczny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener TUS, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny, absolwentka Ogniska Muzycznego 1. stopnia w klasie fortepianu.

Jest w gronie pierwszych kilkunastu osób w Polsce, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen International Snoezelen Association – Multisensory Enviroment Polska 1. i 2. stopnia (certyfikat nr 0379/P/2006/2020 oraz nr 0008/R/1103/2022 ). Członek ISNA-MSE International oraz ISNA-MSE Polska, ponadto członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Nagrodzona czterokrotnie statuetką Orły Medycyny – wybór pacjentów (2018/2019/2020/2021).

Aktualnie doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – tworzy dysertację doktorską na temat Sali Doświadczania Świata i jej wpływu na sferę emocjonalną oraz poznawczą dzieci i młodzieży.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen), terapię psychologiczną, trening umiejętności społecznych, trening relaksacyjny, trening funkcji poznawczych.


MARTYNA SZWAJCA

kontakt: 698 235 985

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Pedagogika specjalna (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Obecnie w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Pedagogika specjalna (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen International Snoezelen Association – Multisensory Enviroment Polska (certyfikat nr 0533/P/2205/2021).

Certyfikowany terapeuta Snoezelen, pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, w tym także z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen).


JUSTYNA KUCHMISTRZ

kontakt: 726 406 149

Absolwentka studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w zakresie dwóch kierunków i dodatkowej specjalności:
Pedagogika specjalna (specjalność oligofrenopedagogika z terapią autyzmu)
Pedagogika (specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)
– Integracja sensoryczna.

Doświadczony praktyk metody Snoezelen, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, trener pierwszego stopnia sensoplastyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen) oraz terapię ręki.


ANNA KORZYCKA

kontakt: 606 959 510

Absolwentka studiów licencjackich Collegium Medicum w Bydgoszczy o kierunku:
– Terapia Zajęciowa

Doświadczony praktyk metody Snoezelen, choreoterapeuta, trener sensoplastyki, instruktor tańca towarzyskiego, V-ce Mistrzyni Świata oraz Mistrzyni Polski w tańcach standardowych, Mistrzyni Polski Północnej i Okręgu, wielokrotna finalistka i medalistka turniejów tańca. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie polisensoryki, muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii, terapii ręki.

W Sali Doświadczania Świata prowadzi terapię polisensoryczną (Snoezelen) oraz zajęcia wspomagające z elementami muzykoterapii/choreoterapii.


Sala Doświadczania Świata w Bydgoszczy „Kraina Zmysłów” jest pierwszą salą, która uzyskała certyfikację w województwie kujawsko-pomorskim. To niebywałe wyróżnienie, ale przede wszystkim gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług. Sala została zaprojektowana w konsultacji z międzynarodowymi specjalistami metody Snoezelen ISNA-MSE w taki sposób, by była miejscem w pełni profesjonalnym, z zapewnieniem najwyższych standardów terapeutycznych dla naszych podopiecznych.