Rejestracja

UWAGA: po dokonaniu rejestracji, prosimy w razie potrzeb w sprawie zajęć kontaktować się bezpośrednio z wybranym terapeutą, u którego dokonali Państwo zapisu.

MARTYNA SZWAJCA – 698 235 985

ANNA KORZYCKA – 606 959 510
JUSTYNA KUCHMISTRZ – 726 406 149
KINGA DZIEWIĄTKOWSKA-KOZŁOWSKA – 728 573 513MARTYNA SZWAJCA

Certyfikowany terapeuta Snoezelen, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, doświadczony praktyk w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTĘ:
– terapia polisensoryczna (Snoezelen)*


ANNA KORZYCKA

Doświadczony praktyk w pracy z osobami niepełnosprawnymi, terapeuta zajęciowy, choreoterapeuta, trener sensoplastyki, instruktor tańca towarzyskiego.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTĘ:
– terapia polisensoryczna (Snoezelen)*
– zajęcia z elementami choreoterapii/muzyko-terapii*


JUSTYNA KUCHMISTRZ

Doświadczony praktyk metody Snoezelen, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, trener sensoplastyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTĘ:
– terapia polisensoryczna (Snoezelen)*
– terapia ręki*
– terapia pedagogiczna*


KINGA DZIEWIĄTKOWSKA -KOZŁOWSKA

Certyfikowany terapeuta Snoezelen, doświadczony psycholog dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, profilaktyk społeczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny.

ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTĘ:
– terapia polisensoryczna (Snoezelen)*
– trening umiejętności społecznych*
– trening relaksacyjny*
– trening funkcji poznawczych*
– terapia psychologiczna**


UWAGA
*w przypadku rejestracji na zajęcia po raz pierwszy wymagane przekazanie podstawowych informacji na temat dziecka (zdiagnozowane trudności/deficyty – jeśli obecne) przed wizytą (telefonicznie, mailowo bądź w trakcie rejestracji online w polu „wiadomość do terapeuty”

**wymagana wyłącznie rejestracja telefoniczna oraz dodatkowe pierwsze spotkanie z rodzicem/rodzicami bez udziału dziecka w Gabinecie Psychologicznym