Oferta i Cennik


Zajęcia realizowane w „Krainie Zmysłów”Sali Doświadczania Świata w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży:

 • terapia polisensoryczna (Snoezelen)
 • trening umiejętności społecznych
 • trening relaksacyjny

  Istnieje możliwość uczestnictwa w formie swobodnych zajęć polisensorycznych, jako atrakcyjnej i kreatywnej formy spędzenia czasu – bez ograniczeń wiekowych 🙂

Oferowane zajęcia prowadzone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.


CENNIK 2023:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1 zajęcia – 140zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)
1 zajęcia – 180zł (p. Kinga)

ZAJĘCIA GRUPOWE
1 zajęcia – 100zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)
1 zajęcia – 150zł (p. Kinga)

PAKIETY ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH
5 zajęć – 650zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)
10 zajęć – 1200zł (p. Ania, p. Martyna, P. Justyna)

10 zajęć – 1600zł (p. Kinga)

Pakiety opłacane są z góry podczas pierwszego spotkania.

Zajęcia pakietowe można przeznaczyć na różne formy zajęć dostępne w ofercie Sali.

SESJA POLISENSORYCZNA GRUPOWA – JEDNORAZOWA Z OPIEKUNEM (np. osoby z ośrodków, przedszkoli, szkół, punktów przedszkolnych, ŚDS) – wymagana rejestracja telefoniczna
2 osoby – 200zł
3 osoby – 220zł
4 osoby – 250zł
Opiekun gratis

SESJA POLISENSORYCZNA DLA RODZEŃSTWA – JEDNORAZOWA – wymagana rejestracja telefoniczna
2 dzieci – 160zł (p. Ania, p. Martyna, p. Justyna)
2 dzieci – 200zł (p. Kinga)
3 dzieci – 200zł (p. Ania, p. Martyna, p. Justyna)
3 dzieci – 240zł (p. Kinga)


Czas trwania zajęć
Zajęcia Snoezelen – 30-45min. (czas trwania uzależniony od wieku, posiadanych trudności/deficytów)
Pozostałe zajęcia – 45min.

O naborach do zajęć grupowych będziemy informować na bieżąco na stronie www oraz fb.


Dla jakich grup wiekowych przeznaczone są zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata?

W Sali doświadczania Świata nie ma ograniczeń wiekowych, jednak pomieszczenie stworzone w Bydgoszczy zostało zaprojektowane w głównej mierze dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy maluchy już od 1 miesiąca życia!

Dla jakich zaburzeń/trudności, z którymi zmagają się dzieci/młodzież przeznaczone są zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata?

Wśród trudności z jakimi spotykają się dzieci uczęszczające na zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata możemy wyróżnić m.in.

 • opóźnienie rozwojowe/neurorozwojowe
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • niepełnosprawność intelektualna
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • afazja, agnozja
 • autyzm, zespół Aspergera
 • mutyzm wybiórczy
 • stan obniżonej świadomości, stan wegetatywny, zespół zamknięcia